Czym się zajmuję?

Zajmuję się:

  • projektowaniem budynków (domy, hale produkcyjno-magazynowe),
  • projektowaniem konstrukcji budowlanych,
  • pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • kierowaniem budową budynków mieszalnych jednorodzinnych,
  • badaniami geotechnicznymi.

O mnie.

Nazywam się Tomasz Sobierajski i jestem właścicielem pracowni projektowej Stylobat.
W 2001 roku ukończyłem ZSB nr 1 w Poznaniu, gdzie studiowałem architekturę.
Następnie w 2008 roku ukończyłem studia na Politechnice Poznańskiej, kierunek Budownictwo, w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich.
Posiadam uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń.
Posiadam duże doświadczenie przy projektowaniu i kierowaniu budową budynków: mieszkalnych, produkcyjno-magazynowych, ekranów akustycznych wzdłuż dróg i szklaków kolejowych.

Zapraszam do biura!

_

605 580 900