Oferta

Projektowanie budynków

Oferuję projekty konstrukcji budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynków produkcyjno-magazynowych. Adaptuję również projekty typowe.

Projektowanie ekranów akustycznych

Opracowanie dokumentacji projektowej ekranów akustycznych, w zakresie dostosowanym do potrzeb klienta, w tym m.in.:

  • pomiar hałasu i projekt akustyczny,
  • aktualizacja mapy do celów projektowych,
  • badania gruntu i opinia geotechniczna,
  • koordynacja wszelkich uzgodnień urzędowych,
  • opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, technicznego, technologicznego, specyfikacji technicznej, projektu BRD, kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji przetargowej,
  • optymalne zaprojektowanie konstrukcji nośnej (np. posadowienia na palach CFA).

Nadzór inwestorski oraz kierowanie budową

W swojej pracy staram się nie tylko pełnić obowiązki kierownika budowy, ale przede wszystkim pomagam Inwestorom w budowie domów bez błędów. Standardowe oferty kierowników budów uwzględniają tylko kilka wizyt na budowie. Moim zdaniem, chcąc uniknąć podstawowych błędów jest to niewystarczające. Wykrycie błędów na wstępnym etapie jest tańsze niż ich naprawianie. Oferowana przeze mnie liczba wizyt (kontroli na budowie) ustalana jest na podstawie analizy konkretnego projektu i technologii robót.  Uwzględnia też potrzeby oraz wymagania Inwestora. Natomiast każdy etap robót budowlanych omawiam z wykonawcą przed rozpoczęciem prac.
Mieszkam w Siekierkach Wielkich i ograniczyłem obszar swojej pracy do Siekierek oraz innych miejscowości w promieniu kilku kilometrów, tzn.: Tulce, Gowarzewo, Swarzędz, Gortatowo, Gruszczyn, Kostrzyn, Trzek, Kórnik, co pozwala mi na częste kontrolowanie poprawności wykonywanych prac.

Badanie gruntu i opinie geotechniczne

Badanie gruntu wykonuje się najczęściej w następujących sytuacjach:

  • kiedy inwestor chce sprawdzić grunt przed zakupem działki,
  • przed projektowaniem domu,
  • w trakcie budowy, np. w celu kontroli zagęszczenia wykonanego nasypu budowlanego.

Inwestorów, którzy chcą sprawdzić grunt przed zakupem działki zachęcam do wykonania badań gruntu, aby uniknąć nakładów finansowych związanych ze wzmacnianiem lub wymianą gruntów.

Jeśli Inwestorzy posiadają już działkę i planujących budowę swojego domu, zachęcam do zamówienia u mnie badań gruntu i opinii geotechnicznej. Aby zapobiec nadmiernemu lub nierównomiernemu osiadaniu budynku oraz problemom z wodą gruntową, wykonuje się badania grunt.  Określa się rodzaj gruntu oraz parametry mechaniczne. Poznanie warunków gruntowo-wodnych pozwoli na zaprojektowanie optymalnego i  bezpiecznego posadowienia oraz umożliwi rzetelny dobór izolacji przeciwwodnych.