Oferta

Projektowanie budynków

Oferuję projekty budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynków produkcyjno-magazynowych, stalowej konstrukcji nośnej budynków oraz prefabrykatów żelbetowych. Wykonuję projekty konstrukcji budowlanych. Adaptuję również projekty typowe.

Projektowanie ekranów akustycznych

Opracowanie dokumentacji projektowej ekranów akustycznych, w zakresie dostosowanym do potrzeb klienta, w tym m.in.:
Pomiary hałasu i projekt akustyczny. Aktualizacja mapy do celów projektowych, badania geotechniczne. Koordynacja wszelkich uzgodnień urzędowych. Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego,  technologicznego, specyfikacji technicznej, projektu BRD, kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji przetargowej.

Nadzór inwestorski, kierowanie budową.

W swojej pracy staram się nie tylko pełnić obowiązki kierownika budowy, ale przede wszystkim pomagam Inwestorom w budowie domów bez błędów. Standardowe oferty kierowników budów uwzględniają tylko kilka wizyt na budowie. Moim zdaniem, chcąc uniknąć podstawowych błędów jest to niewystarczające. Wykrycie błędów na wstępnym etapie jest tańsze niż ich naprawianie. Oferowana przeze mnie liczba wizyt i okresowych kontroli jest większa, a każdy etap robót omawiam z wykonawcą przed rozpoczęciem prac.
Mieszkam w Siekierkach Wielkich i ograniczyłem obszar swojej pracy do Siekierek oraz innych miejscowości w promieniu kilku kilometrów, tzn.: Tulce, Gowarzewo, Swarzędz, Kostrzyn i Trzek, co pozwala mi na częste kontrolowanie poprawności wykonywanych prac.
W swojej pracy korzystam nie tylko z wieloletniego doświadczenia zdobytego przy projektowaniu i kierowaniu budową domów jednorodzinnych, ale również z zasad zawartych w książce: „Sekrety tworzenia murowanych domów bez błędów” Jerzego Bogdana Zembrowskiego.

Badanie gruntu i opinie geotechniczne

Zachęcam inwestorów planujących budowę swojego domu do zamówienia u mnie badań gruntu i opinii geotechnicznej w przystępnej cenie. To pozwoli na zaprojektowanie optymalnego posadowienia oraz umożliwi rzetelny dobór izolacji przeciwwilgociowych.